]]>
DIMARTS, 17 DE FEBRER, 2015
imprimir
Nova fiscalitat per a entitats i associacions sense ànim de lucre


En relació a la nova regulació fiscal, s'informa a les entitats que estiguin exemptes de presentar la declaració de l’Impost de Societats hauran de presentar la declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347) si:

• té un proveïdor que li factura 3.000 € o més
• té un client al qual l’entitat factura 3.000 € o més
• rep una subvenció de 3.000 € o més

L’obligatorietat de presentar el model 347 és independent del volum d’ingressos de l’entitat i el termini de presentació és el 28 de febrer de 2015.

Només es pot presentar telemàticament, per la qual cosa caldrà un “certificat d’usuari” d’Hisenda. Si no disposeu d’aquest certificat, per raó de temps us aconsellem que feu la declaració a través d’una gestoria.

Trobareu més informació:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Modelos_formularios/modelo_347.shtml
Darrera actualització: 17/02/2015 17:03